رای شماره ۱۹۶۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۱۲۶۲۲۸ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۹ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

رای شماره ۱۹۶۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۱۲۶۲۲۸ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۹ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور
1400/04/15 261

تاریخ دادنامه:۱۳۹۹/۱۲/۱۹   شماره دادنامه:۱۹۶۰    شماره پرونده:۹۸۰۴۱۸۴

مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته:ابطال نامه شماره ۱۲۶۲۲۸ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۹ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

     گردش کار:معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۰۰۰۰/۸۴۱ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۸ اعلام کرده است که:

  " ۱ـ مطابق ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری «کلیه شاغلین مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر تحصیلات، دوره‌های آموزشی و مهارت (علاوه بر حداقل شرایط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط)، سنوات خدمت و تجربه از امتیاز حق شاغل که حداقل (۱۰۰۰) و حداکثر (۴۵۰۰) امتیاز می‌باشد، بهره مند می‌گردند. حداکثر امتیاز این ماده برای هر شاغل از ۷۵% امتیاز شغل وی تجاوز نخواهد کرد.»

 ۲ـ هیأت تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره ۳۷۷ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ و در تایید نامه شماره ۵۲۲۰۰/۱۳۵ ـ ۱۳۹۳/۳/۴ دیوان محاسبات کشور مبنی بر عدم محاسبه فوق‌العاده مدیریت در تعیین امتیاز حق شاغل عنوان نموده است:«فوق‌العاده مدیریت به عنوان امتیازی مجزا از حق شغل و با حداول محاسباتی متفاوت در تبصره۲ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری قید گردیده است و حق شاغل مذکور معطوف به کلیه مستخدمین با احراز شرایط می‌باشد و مدیریت و عوامل امتیاز فوق‌العاده مدیریت ویژگی و مزیتی ندارد تا مضاف بر بهره‌مندی از فوق‌العاده مدیریت، مستحق برخورداری مجدد از سمت مدیریت وفق ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری باشد».

 ۳ـ مطابق تصمیم مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ابلاغی طی نامه شماره ۱۲۶۲۲۸ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۹ سازمان اداری و استخدامی کشور با عنوان سازمان تبلیغات اسلامی، امتیاز فوق‌العاده مدیریت در تعیین امتیاز حق شاغل ملاک محاسبه تلقی شده است.

 در این راستا تعدادی از دستگاه‌های اجرایی در راستای بخشنامه‌های مرتبط مأخذ قانونی مذکور اقدام به لحاظ امتیاز فوق‌العاده مدیریت علاوه بر امتیاز شغل در محاسبه حق شاغل نمودند. (از جمله می‌توان به نامه شماره ۲۲۲/۹۲/۴۹۶۶ـ ۱۳۹۲/۳/۱۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با عنوان مدیرکل اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره ۲۲۲/۹۲/۱۲۷۲۳ـ ۱۳۹۲/۷/۱۴ رئیس حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت مزبور با عنوان دیوان محاسبات کشور اشاره نمود.) النهایه با عنایت به مغایرت تصمیم یاد شده (موضوع نامه شماره ۱۲۶۲۲۸ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۹) با رأی هیأت تخصصی اداری واستخدامی فوق‌الذکر و با توجه به توسعه قانون از طرف شورای مذکور خواهشمند است دستور فرمایید تصمیم فوق‌الذکر شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در اجرای مواد ۱۲ و ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی مصوب سال ۱۳۹۲ در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طرح و ابطال گردد. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" برادر ارجمند جناب آقای خاموشی ـ رئیس محترم سازمان تبلیغات اسلامی

با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره ۱۹۷/۱۸۰۳ـ ۱۳۹۷/۲/۲۳ خصوص احتساب فوق‌العاده مدیریت در سقف امتیاز حق شاغل اعلام می‌دارد موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مطرح و به‌شرح زیر اتخاذ تصمیم شده است:«با عنایت به‌اینکه در مجموعه طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل دولتی موضوع ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری شغل و یا مشاغلی با عنوان (مدیریتی و سرپرستی) وجود ندارد و عناوین مذکور سمت محسوب می‌شوند و در تبصره۲ ماده ۶۵ قانون مذکور نیز از عبارت (عناوین مدیریت و سرپرستی) استفاده شده است، لذا امتیاز شغل سمت‌های مدیریت و سرپرستی از مجموع امتیاز حق شغل موضوع ماده ۶۵ و امتیاز فوق‌العاده مدیریت موضوع تبصره۲ آن به دست می آید. کما اینکه ادبیات و مفاهیم مورد استفاده برای تعیین (حق شغل) و (فوق‌العاده مدیریت) در هر دو حکم مشابه و یکسان است. از این رو امتیاز فوق‌العاده مدیریت در تعیین سقف امتیاز حق شاغل ملاک محاسبه می‌باشد.» ـ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور "

 علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

 اولاً:مستفاد از مواد ۶۵ و ۶۶ و صدر ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری عناوین ۱ـ حق شغل ۲ـ حق شاغل ۳ـ فوق‌العاده مدیریت که «حقوق ثابت» کارکنان دولت را تشکیل می دهند عناوین و موضوعاتی متفاوت از یکدیگر است. ثانیاً:به موجب ماده ۶۵ قانون مذکور   حداقل امتیاز حق شغل (۲۰۰۰) و حداکثر آن (۶۰۰۰) می‌باشد و امتیاز حق شاغل به موجب ماده ۶۶ قانون مذکور حداقل (۱۰۰۰) و حداکثر (۴۵۰۰) است و در هر حال حداکثر امتیاز حق شاغل نمی‌تواند از  ۷۵% امتیاز حق شغل کارمند تجاوز کند. تناسب عددی مذکور موید آن است که منظور قانونگذار از حداکثر حق شاغل معادل ۴۵۰۰ امتیاز یا ۷۵% صرفاً ناظر بر حق شغل به میزان ۶۰۰۰ امتیاز می‌باشد. ثالثاً:قانونگذار برای   فوق‌العاده مدیریت کارکنان امتیازی مجزای از حق شغل به میزان حداقل ۵۰۰ و حداکثر ۵۰۰۰ پیش‌بینی کرده است. بنابراین هرچند فوق‌العاده مدیریت ذیل ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری درج شده است لیکن مقنن بین فوق‌العاده مدیریت و حق شغل تفکیک قائل شده است و مزیتی علاوه بر امتیاز حق شغل برای آن قایل شده است و به همین جهت در بخشنامه شماره ۱/۱۴۵۹۳/۲۰۰ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موضوع جداول امتیازات فصل دهم فوق‌العاده مدیریت و حق شغل متفاوت از یکدیگر تعیین شده است و دادنامه شماره ۳۷۷ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱ هیأت تخصصی اداری و استخدامی نیز موید این نظر است. از آنجا که مقرره مورد شکایت علاوه بر حق شغل امتیاز فوق‌العاده مدیریت را نیز در تعیین سقف امتیاز حق شاغل ملاک محاسبه دانسته است ، مغایر با قانون به شرح فوق‌الذکر است و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی

ثبت دیدگاه
جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری شوید ورود / ثبت نام
دیدگاه ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است