تصویبنامه درخصوص تعطیلی کلیه ادارات، سازمانهای دولتی، بانکها و سایر نهادهای عمومی در روزهای پنجشنبه تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۰ برای حفظ پایداری شبکه برق کشور

تصویبنامه درخصوص تعطیلی کلیه ادارات، سازمانهای دولتی، بانکها و سایر نهادهای عمومی در روزهای پنجشنبه تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۰ برای حفظ پایداری شبکه برق کشور
1400/04/16 261

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ هیات وزیران درخصوص "تعطیلی کلیه ادارات، سازمانهای دولتی، بانکها و سایر نهادهای عمومی در روزهای پنجشنبه تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۰ برای حفظ پایداری شبکه برق کشور" طی نامه شماره ۴۱۵۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

http://media.dotic.ir/uploads/org/2021/07/07/162567819764362200.pdf

ثبت دیدگاه
جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری شوید ورود / ثبت نام
دیدگاه ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است