تصویبنامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستانهای دشتیاری و چاه بهار استان سیستان و بلوچستان

تصویبنامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستانهای دشتیاری و چاه بهار استان سیستان و بلوچستان
1400/04/16 261

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ هیات وزیران درخصوص "تقسیمات کشوری در شهرستانهای دشتیاری و چاه بهار استان سیستان و بلوچستان" طی نامه شماره ۴۰۸۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت كشور

هيئت وزيران در جلسه ۱۳/۴/۱۴۰۰ به پيشنهاد شماره ۱۶۰۹۸۶ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۹ وزارت كشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري - مصوب ۱۳۶۲- تصويب کرد:

الف- روستای بریس دهستان سند میرثوبان بخش مرکزی شهرستان دشتیاری استان سيستان و بلوچستان، به شهر تبدیل و به عنوان شهر بریس شناخته می‌شود.

ب- مرکز دهستان پیرسهراب بخش مرکزی شهرستان چاه‌بهار استان سيستان و بلوچستان، به روستاي عودکی تغيير مييابد.

پ- در بخش مرکزی شهرستان چاه‌بهار، یک دهستان به نام وشنام دری از تركيب روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست شماره (۱) که تأییدشده به مهر دفتر هيئت دولت است، ازجمله روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي زیر ايجاد مي‌شود:

۱- افغان ۲- پرومی حاجی‏حیدر ۳- طیس۴- طیس­کوپان ۵- طیسکوپان حاج سلیمان ۶ - خانه­های چهارشنبه شیردل ۷- دمبدف دوستین ۸- دمبدف عثمان ۹- دمبدف مرادی ۱۰- دمبدف میران ۱۱- کمبل محمد عظیم ۱۲- کهیرکندحاج خداداد ۱۳- کومازی سنجر ۱۴- کومازی جاری بازار دادخدا ۱۵- کومازی صالح ۱۶- کومازی فقیر ۱۷- تکی ۱۸- مردان حیدری ۱۹- نوک‏آباد ۲۰- وشنام حاج رمضان ۲۱- وشنام دری ۲۲- وشنام شهداد ۲۳- وشنام فقیر محمد ۲۴- وشنام محمدحسین ۲۵- وشنام مرید ۲۶- وشنام میرگل.

ت- روستاي وشنام دری به عنوان مرکز دهستان وشنام دری تعیین می‏شود.

ث- در بخش مرکزی شهرستان چاه‌بهار، یک دهستان به نام بجاربازار از تركيب روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست شماره (۱) ازجمله روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي زیر ايجاد مي‌شود:

۱- اچو بازار ۲- اسحاق بازار ۳- اورعی کوه دیم ۴- بجار بازار ۵- بریانی ۶- بلینکی ۷- بنارو ۸- بندسر ۹- بنو ۱۰- پتی ۱۱- پنجشنبه بازار ۱۲- جنگارک ۱۳- جنگارک پایین ۱۴- چوتانی ۱۵- حسین زهی ۱۶- دادرحمان ۱۷- رادودج ۱۸- سایانی ۱۹- سعیدی بازار ۲۰- علی محمد بازار ۲۱- سیناجو.

ج- روستاي بجاربازار به عنوان مرکز دهستان بجاربازار تعیین می‏شود.

چ- در شهرستان چاه‌بهار، یک بخش به نام پیرسهراب از ترکیب دو دهستان‌ پیرسهراب و بجاربازار ایجاد می‌شود.

ح- روستای پیرسهراب به عنوان مرکز بخش پیرسهراب تعیین می‏شود.

خ- در بخش مرکزی شهرستان کنارک استان سيستان و بلوچستان، یک دهستان به نام بانستت از تركيب روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست شماره (۲) که تأییدشده به مهر دفتر هيئت دولت است، ازجمله روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي زیر ايجاد مي‌شود:

۱- مومان بالا ۲- مومان وسطی ۳- چراغ‏آباد ۴- دمبیان ۵- سورکمپ ۶- حمیدآباد ۷- سرکان ۸- مومان پایین ۹- کپولان ۱۰- شمه سر ۱۱- باوریدان ۱۲-کوری پات ۱۳- بانستت ۱۴- نکم بکان.

د- روستاي بانستت به عنوان مرکز دهستان بانستت تعیین می‏شود.

ذ- در بخش مرکزی شهرستان کنارک، یک دهستان به نام تنگ از تركيب روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست شماره (۲) ازجمله روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي زیر ايجاد مي‌شود:

۱- احمدآباد ۲- امام‏آباد ۳- تنگ ۴- بیرسفلی ۵- بیرآکوند ۶- بیردف ۷- عید رسول بخش ۸- بیرشمه سر ۹- بیرگنگزار ۱۰- جلالی چات ۱۱- چگردان لاش ۱۲- رحمی‏آباد ۱۳- شهرک چگردان لاش ۱۴- تران ۱۵- عزیزآباد بالا ۱۶- کم شهر ۱۷- هوتک.

ر- روستاي تنگ به عنوان مرکز دهستان تنگ تعیین می‏شود.

ز- مرکز دهستان کهیر بخش مرکزی شهرستان کنارک، به روستاي بورسر حیدری تغيير مييابد.

ژ- در شهرستان کنارک، یک بخش به نام کهیر از ترکیب دو دهستان‌ کهیر و تنگ ایجاد می‌شود.

س ـ روستای کهیر به عنوان مرکز بخش کهیر تعیین می‏شود.

ش- در بخش زرآباد شهرستان کنارک، یک دهستان به نام اسماعیلچاه از تركيب روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست شماره (۳) که تأییدشده به مهر دفتر هيئت دولت است، ازجمله روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي زیر ايجاد مي‌شود:

۱- اسماعیل‏چاه ۲- بندینی ۳- توجک ۴- زردین کهیر ۵- شاهی چات ۶- گنتان ۷-ککی ۸- مسکی ۹- نوک‏آباد ۱۰- همت‏آباد.

ص- روستاي اسماعیلچاه به عنوان مرکز دهستان اسماعیلچاه تعیین می‏شود.

ض- در بخش زرآباد شهرستان کنارک، یک دهستان به نام تنبلان از تركيب روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست شماره (۳) ازجمله روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي زیر ايجاد مي‌شود:

۱- تنبلان ۲- تنبلان بالا  ۳- توله در ۴- تی پیری ۵- جوزدر ۶- جوزدر بالا ۷- گو ۸- تنگ دوکی ۹- زنگیک ۱۰- گلیری ۱۱- کوه بن ۱۲- گزاب ۱۳- گلندانی ۱۴- کنجک ۱۵- گنجی۱۶- منه بالا ۱۷- منه وسطی ۱۸- میرآباد ۱۹- نوالک۲۰- واصل‏آباد ۲۱- وشنام ۲۲- گریچ.

ط- روستاي تنبلان به عنوان مرکز دهستان تنبلان تعیین می‏شود.

ظ- در شهرستان کنارک، یک بخش به نام کاروان از ترکیب دو دهستان‌ زرآباد غربی و تنبلان ایجاد می‌شود.

ع- روستای سورو به عنوان مرکز بخش کاروان تعیین می‏شود.

غ- در استان سيستان و بلوچستان، با تغییر نام بخش زرآباد به مرکزی، یک شهرستان به نام زرآباد از ترکیب دو بخش مرکزی و کاروان ایجاد می‌شود.

ف- شهر زرآباد به عنوان مرکز شهرستان زرآباد تعیین می‏شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

ثبت دیدگاه
جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری شوید ورود / ثبت نام
دیدگاه ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است