نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
1400/04/08 261
شماره ۲۴۰۱۰/هـ ب                                   ۱۴۰۰/۳/۲۶

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۶۷۴/ت۵۸۶۸۰هـ مـورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴، موضوع:«ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشـور»،

متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشـتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«۱ـ از آنجا که تنخواه گردان مورد نظر دولت در ذیل ماده(۳۸) مصوبه منطبق با تنخواه گردان های چهارگانه به شرح مندرج در مواد(۲۴) تا (۲۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ نمی باشد، مغایر قانون است. ۲ـ جزء«۲» بند(ط) مـاده(۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ مقرّر می دارد:«اعتبارات هر یک از ردیف های متفرقه، تملک دارایی های مالی و هزینه ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد(۱۰%) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های متفرقه، اعتبار تملک دارایی های مالی و هزینه ای توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سقف بودجه سنواتی کل

کشور قابل افزایش است»، بنابراین، ذیل ماده (۴۲) مصوبه که به سازمان برنامه و بودجه اجازه می دهد «کسری احتمالی اعتبارات مربوط به حق عضویت سازمانها و مجامع بین المللی... را بدون اعمال محدودیت جزء«۲» بند (ط) ماده(۲۸) قانون الحاق(۲) و در سقف بودجه کل کشور تأمین نماید علاوه بر تضییق شمول قانون از آنجاکه خارج از صلاحیت دولت می باشد، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

ثبت دیدگاه
جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری شوید ورود / ثبت نام
دیدگاه ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است