رای شمار ۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۱ و ۳ نامه شماره ۵۱۱۹/د/۷۰۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۷ معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

رای شمار ۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۱ و ۳ نامه شماره ۵۱۱۹/د/۷۰۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۷ معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1400/04/06 261

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱/۱۷    شماره دادنامه: ۸۳     شماره پرونده: ۹۸۰۴۰۴۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رضا سپهوند

موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال بندهای ۱ و ۲ و ۳ نامه شماره ۵۱۱۹/د/۷۰۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۷ معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۲ـ الزام وزارت بهداشت به تایید پذیرش در رشته دکتری تخصصی پژوهشی در «مرکز داروهای گیاهی رازی دانشگاه علوم پزشکی لرستان» طبق نامه ۲۰۰/۹۳/۱۰۵۲۴ دانشگاه علوم پزشکی لرستان

۳ـ الزام دانشگاه علوم پزشکی لرستان به پذیرش و ثبت نام در رشته قبولی در نیمسال دوم تحصیلی ۱۳۹۹ـ ۱۳۹۸ طبق نامه شماره ۲۰۰/۹۳/۱۰۵۲۴ معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ۱ـ ابطال بندهای ۱ و ۲ و ۳ نامه شماره ۵۱۱۹/د/۷۰۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۷ معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲ـ الزام وزارت بهداشت به تایید پذیرش در رشته دکتری تخصصی پژوهشی در «مرکز داروهای گیاهی رازی دانشگاه علوم پزشکی لرستان» طبق نامه ۲۰۰/۹۳/۱۰۵۲۴ دانشگاه علوم پزشکی لرستان ۳ـ الزام دانشگاه علوم پزشکی لرستان به پذیرش و ثبت نام در رشته قبولی در نیمسال دوم تحصیلی ۱۳۹۹ـ ۱۳۹۸ طبق نامه شماره ۲۰۰/۹۳/۱۰۵۲۴ معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " احتراماً اینجانب رضا سپهوند (فرزند شهید) دارای دکترای عمومی‌داروسازی و بومی استان لرستان، بر اساس مجوز شماره ۱۶۶۵/د/۷۰۰ ـ ۱۳۹۲/۵/۱۴ معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نمایندگی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر راه‌اندازی دوره دکتری تخصصی پژوهشی ( ph.D by Reserch )، پ ذیرش ده نفر دانشجوی ph.D در مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی دانشگاه علوم پزشکی لرستان و اجازه اعلام فراخوان پذیرش دانشجو، بعد از شرکت در فراخوان شماره ۲۰۰/۹۳/۴۸۵۳ ـ ۱۳۹۳/۴/۱۵ دانشگاه علوم پزشکی لرستان، احراز شرایط فراخوان، دعوت به مصاحبه و قبولی در مصاحبه علمی مورخ ۱۳۹۳/۶/۳۱ در دوره فوق‌الذکر در رشته بیوتکنولوژی دارویی برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۴ـ ۱۳۹۳ پذیرفته شدم. پس از اعلام نتیجه نهایی و اعلام رسمی قبولی توسط دانشگاه علوم پزشکی و درج آن در سایت دانشگاه، اسامی پذیرفته شدگان از جمله اسم اینجانب طی نامه شماره ۲۰۰/۹۳/۱۰۵۲۴ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۵ به معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به نمایندگی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تایید نهایی ارسال گردید. در حالی که منتظر اعلام تاریخ ثبت نام و شروع دوره دکتری تخصصی بودم متاسفانه معاونت مذکور طی نامه شماره ۵۱۱۹/د/۷۰۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۷ و طبق بند ۱نامه موصوف، فراخوان پذیرش دکتری تخصصی اعلام شده را لغو و باطل اعلام می‌دارد. که‌این اقدام خود مغایر و متناقض با: ۱ـ آیین‌نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی به ویژه مواد ۴، ۲۷ و ۲۸ آن ۲ـ مجوز شماره ۱۶۶۵/د/۷۰۰، ۳ـ بند یک نامه شماره ۶۵۵/د/۷۰۰ ـ ۱۳۹۰/۲/۱۳، ۴ـ پاراگراف آخر نامه شماره ۷۰۰/۱۱ ـ ۱۳۹۳/۶/۸ و نامه شماره ۴۸۶۰/د/۷۰۰ می‌باشد که همگی دال بر تایید و تاکید استفاده از ظرفیتهای تعیین شده مصوب قبلی رادارند. لذا اعلام لغو و ابطال فراخوان پذیرش دانشجو دکتری تخصصی توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به نمایندگی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باعث هدر رفت بیش از پنج سال وقت، معطلی و تضییع حق قانونی اینجانب گردیده است. با این اوصاف تقاضای ۱ـ ابطال نامه شماره ۵۱۱۹/د/۷۰۰ وزارت بهداشت ۲ـ الزام وزارت بهداشت به تایید پذیرش بنده در دوره دکتری تخصصی پژوهشی در مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی دانشگاه علوم پزشکی لرستان طبق نامه شماره ۲۰۰/۹۳/۱۰۵۲۴ معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان ۳ـ الزام دانشگاه علوم پزشکی لرستان به پذیرش و ثبت نام اینجانب در رشته قبولی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۹ـ ۱۳۹۸ طبق نامه شماره ۲۰۰/۹۳/۱۰۵۲۴ معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان ۴ـ صدور دستور موقت به استناد مواد ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴ و ... قانون  دیوان عدالت اداری با توجه به محدودیت زمانی تا شروع ترم دوم سال تحصیلی ۱۳۹۹ـ ۱۳۹۸ را خواستارم. لازم به ذکر است:

 ۱ـ مجوز صادره شماره ۱۶۶۵/د/۷۰۰ و فراخوان ابلاغی بر اساس آیین‌نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی ( ph.by Reserch ) مصوب پنجاه و یکمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۵ صورت پذیرفته نه‌آیین‌نامه جدید. در ضمن در آیین‌نامه مذکور هیچ قید یا تاکیدی دال بر تایید نهایی پذیرفته‌شدگان توسط وزارت بهداشت درج نگردیده است.

 ۲ـ طبق بند ۵ ـ ۳ـ ۴ ماده ۴ آیین‌نامه مذکور کلیه امور آموزشی و پژوهشی دوره به شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی که طبق تبصره ماده یک آیین‌نامه موسسه نامیده می‌شوند، محول گردیده است.

 ۳ـ طبق بند ۲ـ ۱ـ ۴ ماده ۴ آیین‌نامه، زمان شروع به تحصیل دانشجو در دوره پس از اعلام رسمی قبولی داوطلب توسط موسسه و نام نویسی دانشجو، در حوزه معاونت آموزشی موسسه (دانشگاه علوم پزشکی) بوده و باز هم هیچ اشاره‌ای به تایید نهایی پذیرفته شدگان توسط وزارت بهداشت نشده است.

 ۴ـ طبق بند ۱نامه شماره ۴۸۶۰/د/۷۰۰ معاونت وقت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به نمایندگی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بررسی و تایید نهایی کلیه مدارک داوطلبان آزاد (غیربورسیه‌ای) به عهده دانشگاه‌ها بوده و نیازی به ارسال مدارک جهت کسب تاییدیه به وزارت بهداشت نبوده است. بر این اساس ایجاد شرایط نابرابر و متناقض باعث شرایط نابرابر و ناعادلانه برای اینجانب نسبت به سایر پذیرفته‌شدگان در دوره‌های مختلف قبلی گردیده است که باز هم احقاق حق مورد استدعا می‌باشد.

 ۵ ـ تعداد ۵ نفر از ظرفیت پذیرش مجوز مذکور در سال ۱۳۹۲ پذیرش شده و با همان شرایط (شرایط زمان فراخوان مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۵) در حال طی دوره بوده و ۵ ظرفیت باقی مانده همچنان خالی می‌باشد.

 ۶ ـ فراخوان شماره ۲۰۰/۹۳/۴۸۵۳ ـ ۱۳۹۳/۴/۱۵ طی نامه شماره ۲۰۰/۹۳/۴۸۵۱ ـ ۱۳۹۳/۴/۱۵ یعنی ۴۵ روز قبل از پایان مهلت ثبت نام در فراخوان (۱۳۹۳/۵/۳۱) و ۷۵ روز قبل از تاریخ برگزاری مصاحبه علمی (۱۳۹۳/۶/۳۱) برای بارگزاری در سایت اینترنتی واحد دکتری تخصصی پژوهشی وزارت بهداشت ارسال گردیده و همچنین این فراخوان حدود ۴۵ روز در صفحه اصلی سایت دانشگاه علوم پزشکی لرستان قرار داشته و وزارتخانه مذکور هیچ گونه اظهار نظر و یا مکاتبه‌ای دال بر مخالفت و یا عدم تایید فراخوان نکرده است. "

  در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۸ ـ ۴۰۴۲ـ ۳ و ۴ـ ۱۳۹۸/۱۲/۵ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

  " بدین وسیله: ۱ـ درخواست ابطال نامه شماره ۵۱۱۹/د/۷۰۰ را به درخواست ابطال بندهای ۱ و ۳ آن اصلاح و تقدیم می‌دارم. ۲ـ با استناد به مواد ۸۶ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری از آنجایی که صادر‌کننده نامه شماره ۵۱۱۹/د/۷۰۰ قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت می‌باشد لذا ایشان فاقد شخصیت حقوقی مستقل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و عمل ایشان هم فاقد وجاهت قانونی است و برخلاف مواد مذکور یعنی خارج از حدود و اختیارات خود و همچنین برخلاف مجوز صادره به شماره ۱۶۶۵/د/۷۰۰ و نادیده گرفتن شرایط مندرج در آیین‌نامه دوره دکتری تخصصی ( ph.D. by Reserch ) مصوب پنجاه و یکمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۵ به خصوص بندهای ۲ـ ۱ـ ۴ و ۵ ـ ۲ـ ۴ ماده ۴ آن که با اعمال نظر و اقدام سلیقه‌ای باعث تضییع حق قانونی اینجانب گردیده است. خواسته اصلی علاوه بر ابطال بندهای ۱ و ۳ الزام دانشگاه علوم پزشکی به پذیرش و ثبت نام اینجانب در رشته قبولی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۹ـ ۱۳۹۸ طبق صورتجلسه شماره ۱۰۰/۹۳/۲۷۲۹۷ کمیته مصاحبه و نامه شماره ۲۰۰/۹۳/۱۰۵۲۴ معاونت آموزشی دانشگاه مورد استدعا می‌باشد که خواهشمند است در متن رأی صادره آورده شود. شایان ذکر است همان گونه که در بند ۲ نامه مذکور مشاهده می‌فرمایید صادر‌کننده نامه در یک اقدام کاملاً ناعادلانه و یک تبعیض فاحش و متناقض با شرایط مندرج در آیین‌نامه به خصوص بند ۴ـ ۵ ماده ۵ آن و دستورالعمل دکتری تخصصی پژوهشی به سه نفر از پذیرفته شدگان دوره قبلی (دوره ۱۳۹۲) که فاقد حداقل شرایط یعنی داشتن حداقل دو مقاله معتبر به عنوان شرط لازم اجازه ادامه تحصیل داده است ولی پذیرش اینجانب را که دارای مقالات با بالاترین نمایه بین‌المللی ( ISI ) با ایمپک فاکتور ۲/۰۲ و ۱/۷۷۲ ابطال و مانع ادامه تحصیل من در سطح تخصصی گردیده است که باز هم احقاق حق مورد استدعا می‌باشد. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" جناب آقای دکتر علی محمد ورزی

معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

سلام علیکم

احتراماً باز گشت به نامه شماره ۲۰۰/۹۳/۱۶۵۳۳ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸، در خصوص تجدیدنظر در اعلام فراخوان پذیرش دانشجوی دوره دکتری پژوهشی در مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی آن دانشگاه به استحضار می‌رساند بر اساس بررسی‌های انجام شده پرونده‌های دانشجویان دوره مزبور تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

 ۱ـ فراخوان انجام شده در سال ۱۳۹۳ باطل و پذیرفته شدگان آن فراخوان مورد تایید نمی‌باشند. ـ دانشجویان پذیرفته شده دوره قبل (۱۳۹۲) آقایان نعمت اله اسدی و خانم‌ها نرگس ابدالی و مهرنوش صدیقی که دارای حداقل شرایط مندرج در دستورالعمل دکتری تخصصی پژوهشی نبوده‌اند، هر کدام موظف به چاپ دو مقاله اصیل نمایه شده در نمایه‌های بین‌المللی ( web of science, pub Med/Medline ) به عنوان نویسنده اول تا پایان سال ۱۳۹۴ علاوه بر سه مقاله چاپ شده هنگام فارغ التحصیلی طبق بند ۴ـ ۳ـ ۴ آیین‌نامه ph.D. by Research مصوب پنجاه و یکمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۵ می‌باشند.

 ۳ـ بدیهی است تا اطلاع ثانوی و ارزیابی مجدد عملکرد آن مرکز، درخواست جدیدی برای برگزاری دوره مزبور از آن دانشگاه پذیرفته نخواهد شد. ـ معاون تحقیقات و فناوری "

 در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۰۷/۳۴۵ـ ۱۳۹۹/۲/۲۷ توضیح داده است که:

  " ۱ـ نامبرده وفق مفاد دادخواست تقدیمی ادعا نموده، بر اساس مجوز شماره ۱۶۶۵/د/۷۰۰ ـ ۱۳۹۲/۵/۱۴ معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت مبنی بر راه‌اندازی دوره دکتری تخصصی پژوهشی و اجازه اعلام فراخوان و پذیرش ده نفر دانشجوی ph.D در مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، در فراخوان شماره ۲۰۰/۹۳/۴۸۵۳ ـ ۱۳۹۳/۴/۱۵ دانشگاه علوم پزشکی لرستان جهت دوره مذکور شرکت نموده و پس از احراز شرایط، دعوت به مصاحبه علمی و در رشته بیوتکنولوژی دارویی برای نیمسال تحصیلی ۱۳۹۴ـ ۱۳۹۳ پذیرفته شده و منتظر اعلام تایید نهایی و تاریخ ثبت نام و شروع دوره دکتری تخصصی از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت بوده است که معاونت مذکور طی نامه شماره ۵۱۱۹/د/۷۰۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۷ فراخوان پذیرش دوره مذکور را لغو و باطل اعلام نموده است. وی بر این اساس متقاضی رسیدگی و ابطال نامه شماره ۵۱۱۹/د/۷۰۰ و الزام معاونت تحقیقات و ... می‌باشد.

  ۲ـ در ارتباط با شکایت مزبور بدواً لازم به ذکر است، بر اساس ماده واحده «خروج تصمیمات و آراء صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی، مصوب ششصد و سی امین جلسه مورخ ۱۳۸۷/۶/۱۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی» آن دسته از تصمیمات و آراء نهایی و قطعی صادره در هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی فعال در وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی مصوب از جمله، تصمیمات و آراء نهایی در خصوص بازنشستگی، ارتقاء، ارزیابی و پذیرش علمی، بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی که صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده باشد، قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود. با توجه به‌اینکه خواسته نامبرده نیز دارای شأن علمی و آموزشی می‌باشد، برابر ماده واحده مذکور اتخاذ تصمیم شایسته از آن مقام مورد تقاضا است.

 ۳ـ صرف نظر از مراتب فوق‌الذکر مطابق مصوبه جلسه ۴۲۱ـ ۱۳۷۷/۳/۱۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر گردید، شورای عالی برنامه‌ریزی از شورای عالی انقلاب فرهنگی منفک و در هر وزارتخانه به طور مستقل تشکیل شود. به استناد بند ۲۰ مصوبه جلسات ۴۲۹ و ۴۳۰ ـ ۱۳۷۷/۷/۲۱ و ۱۳۷۷/۸/۵ و نامه شماره ۴۲۲۹/دش ـ ۱۳۷۷/۱۱/۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و مواد ۲و ۷ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷، شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی به منظور تحقق سیاست‌ها و خط مشی‌ها و اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در امر برنامه‌ریزی و تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات آموزشی تشکیل گردیده است.

 ۴ـ مطابق بند ۶ آیین‌نامه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی تعیین عناوین رشته‌ها و مقاطع تحصیلی گروه پزشکی و برابر بند ۷ آیین‌نامه مذکور ایجاد رشته‌ها و دوره‌های آموزشی و پژوهشی در سطح آموزش عالی، بررسی، حذف یا ادغام رشته‌ها در گرایش‌های تحصیلی در مقاطع مختلف دانشگاهی بر عهده‌این شورا می‌باشد. بر این اساس و با توجه به اختیارات قانونی مذکور تشخیص راه‌اندازی رشته‌ها و مقاطع مورد نیاز کشور با توجه به ضرورت کشور پس از اقدامات کارشناسی لازم در حیطه اختیارات شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی می‌باشد.

 ۵ ـ آیین‌نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی در پنجاه و یکمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۵ با هدف تربیت افراد متخصص در یک زمینه خاص و آشنا با علوم مرتبط و حول محور اصلی کسب دانش و مهارت از طریق پژوهش هدفمند و نوآوری در یک حیطه خاص علمی تصویب گردید.

 ۶ ـ دانشگاه علوم پزشکی لرستان طی فراخوان نسبت به جذب ۵ دانشجو جهت دوره دکترای پژوهشی در مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی اقدام می‌نماید. دانشگاه مذکور در سال ۱۳۹۳ فراخوان دوم را برگزار و ۵ نفر دیگر را پس از برگزاری مصاحبه برای تایید نهایی به معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی می‌نماید.

 ۷ـ معاونت تحقیقات و فناوری این وزارتخانه در پاسخ به نامه دانشگاه مذکور طی نامه شماره ۳۹۵۲/د/۷۰۰ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۸ با اشاره به‌اینکه ۴ نفر از ۵ استاد راهنمای اعلام شده از اعضای هیأت علمی‌دانشگاه لرستان نبوده (ماده۱۰ آیین‌نامه «استاد راهنمای واجد شرایط، فقط از اعضای هیأت علمی مراکز تحقیقاتی همان موسسه با حداقل مرتبه دانشیاری تعیین می‌گردد») و فراخوان دوم بدون اخذ مجوز از معاونت تحقیقات صورت گرفته است فهرست ارسالی را تایید نمی‌نماید.

 ۸ ـ با پیگیری دانشگاه مذکور معاونت تحقیقات طی نامه مورد اعتراض به دانشگاه اعلام می‌نماید ۳ نفر از دانشجویان پذیرفته شده دوره قبل (۹۲) دارای حداقل شرایط مندرج در دستورالعمل دکتری تخصصی پژوهشی (بند ۴ ماده ۵) نبوده و هر کدام موظف به چاپ ۲ مقاله اصیل نمایه شده در نمایه‌های بین‌المللی ( web of science, pub Med/Medline ) به عنوان نویسنده اول تا پایان سال ۱۳۹۴ علاوه بر سه مقاله چاپ شده هنگام فارغ التحصیلی طبق بند ۴ـ ۳ـ ۴ آیین‌نامه ph.D. by Research مصوبه پنجاه و یکمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۵ می‌باشند، بر این اساس تا اطلاع ثانوی و ارزیابی مجدد عملکرد آن مرکز، درخواست جدیدی برای برگزاری دوره مزبور از آن دانشگاه پذیرفته نیست و فهرست ارسالی فراخوان سال ۱۳۹۳ را مورد تایید قرار نداده و دانشگاه را صرفاً به فارغ التحصیلی ۵ پذیرفته شده سال ۱۳۹۲ مجاز اعلام می‌نماید.

 بر این اساس و با توجه به‌اینکه‌آیین‌نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی با تایید معاونت تحقیقات و فناوری به تصویب شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی رسیده است و مقام ناظر آیین‌نامه معاونت مذکور می‌باشد و معاونت مورد اشاره دانشگاه علوم پزشکی لرستان را برای پذیرش دانشجوی مجدد در دوره مذکور تا بررسی مجدد عملکرد دانشگاه مجاز اعلام ننموده است و فراخوان دوم دانشگاه بدون موافقت و مجوز معاونت تحقیقات و فناوری بوده است رد شکایت بی وجه شاکی از آن مقام مورد تقاضا می‌باشد. "

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ در خصوص درخواست ابطال بند‌های ۱ و ۳ نامه شماره ۵۱۱۹/د/۷۰۰ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۷ معاون تحقیقات و فناوری با توجه به مفاد آیین‌نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی، مصوب پنجاه و یکمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۵، به ویژه ماده ۲۸ آن که رسیدگی به امور آموزش و فارغ‌التحصیلی این دانشجویان در حوزه معاونت آموزشی وزارت متبوع می‌باشد و از آنجا که در آیین‌نامه مذکور اختیاری برای معاون تحقیقات و فناوری برای ابطال فراخوان انجام شده تعریف نشده است و از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستندی دال بر اختیار معاون تحقیقات و فناوری ارائه نشده است، بندهای ۱ و ۳ نامه مورد اعتراض به لحاظ خروج از حدود اختیارات و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب ـ رسیدگی به درخواست ابطال بند ۲ نامه شماره ۵۱۱۹/د/۷۰۰ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۷ معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز خواسته‌های الزام مطرح شده از سوی شاکی، از مصادیق صلاحیت‌های هیأت عمومی مصرح در ماده۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و برای رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ثبت دیدگاه
جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری شوید ورود / ثبت نام
دیدگاه ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است