اصلاح اساسنامه موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

اصلاح اساسنامه موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
1400/04/05 261

شماره۳۳۱۳/۱/۴۴۰/۴۲۹                                                               ۱۴۰۰/۲/۱۵

از: ستاد کل نیروهای مسلح

به: مدیر مسئول محترم روزنامه رسمی کشور

موضوع: تغییرات مفاد اساسنامه

بدینوسیله یک نسخه از تغییرات بعمل‌آمده در اساسنامه موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس که به تصویب مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، حضرت امام خامنه‌ای «مدظله‌العالی» رسیده و طی نامه شماره ۱/۲۰/۱۰۴۹۴۷/ ف ک مورخ ۱۴۰۰/۲/۸ ابلاغ شده است، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.

خواهشمند است مقرر فرمایید طبق قانون در جهت انتشار آن اقدام لازم معمول و نتیجه را به این ستاد اعلام نمایند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ـ سرلشکر پاسدار محمدباقری

 

الف ـ ماده واحده: عنوان «موزة ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس» جایگزین عنوان «موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس» می‌شود.

تبصره: عنوان «موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس» در کلیة مواد این اساسنامه و سایر اسناد مرتبط به «موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس» تغییر می‌یابد.

ب ـ اضافه نمودن ۲ بند و یک تبصره به مادة ۴

۲۱ـ۴ـ انجام کلیه وظایف حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان تهران

تبصره: ساختار سازمانی، نیروی انسانی، تجهیزات و اعتبارات تخصیصی سالانه اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان تهران به موزه واگذار می‌گردد.

۲۲ـ۴ـ بازنمایی و نمایش مناسب تلاش‌ها، مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های مردم و یگان‌های استان تهران در دفاع مقدس و مقاومت در موزه.

ج ـ اضافه نمودن یک تبصره به ماده۸

تبصره۲ـ دو نفر از فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس و شخصیت‌های علمی، فرهنگی، هنری و حقیقی با پیشنهاد رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و با تصویب هیأت امناء به عنوان اعضای علی‌البدل هیأت مدیره موزه برای سه سال انتخاب می‌شوند و انتخاب آن‌ها برای دوره‌های بعدی بلامانع است.

د ـ اصلاح تبصره بند ۲ـ۹ ماده۹

تبصره: پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه موزه به هیأت امنا برعهده هیأت مدیره می‌باشد.

ه ـ اصلاح عنوان ماده ۱۳

ماده۱۳) تأمین منابع مالی و نیروی انسانی

و ـ اصلاح بند ۱ـ۱۳ ماده۱۳

۱۳ـ۱ـ تأمین بودجه و نیروی انسانی موردنیاز برای تکمیل، نگهداری و اداره موزه به عهدة شهرداری تهران است و ضرورت دارد در برنامه و بودجه سالیانه و ساختار تشکیلاتی شهرداری تهران لحاظ گردد.

ز ـ اصلاح بند ۴ـ۱۳ ماده ۱۳

۱۳ـ۴ـ هدایا، کمک‌ها و موقوفات اشخاص حقیقی و حقوقی، غیردولتی، نهادها، مؤسسات عمومی و اعتبارات دولتی.

ح ـ اصلاح ماده۱۶

ماده۱۶) بازرس و حسابرس قانونی موزه با پیشنهاد رئیس هیأت مدیره و تصویب هیأت امناء از بین افراد حقیقی و حقوقی انتخاب می‌شوند و نسبت به عملکرد موزه و نحوة اجرای برنامه‌ها و حسابرسی مالی اقدامات لازم را به عمل آورده و گزارش مربوط را به هیأت مدیره و هیأت امنا موزه ارائه می‌نمایند.

ثبت دیدگاه
جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری شوید ورود / ثبت نام
دیدگاه ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است