لیست قوانین

قانون مورد نظر خود را جستجو کنید
نوع
موضوع
قانون

نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع آیین نامه اجرایی بند ه تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

مشاهده بیشتر
قانون

خلاصه مذاکرات جلسه علنی یکشنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی

مشاهده بیشتر
قانون

نظر رییس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعلام عدم مغایرت تعدادی از تصویبنامه های هیات وزیران با قوانین

مشاهده بیشتر
قانون

خلاصه مذاکرات جلسه علنی یکشنبه ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی

مشاهده بیشتر
قانون

خلاصه مذاکرات جلسه علنی سه شنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی

مشاهده بیشتر
قانون

نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع اصلاح اساسنامه نمونه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله با مدیریت غیر فعال

مشاهده بیشتر
قانون

قانون اصلاح ماده ۱۲۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

مشاهده بیشتر
قانون

خلاصه مذاکرات جلسه علنی سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی

مشاهده بیشتر
قانون

خلاصه مذاکرات جلسه علنی چهارشنبه ۹ شهریور ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی

مشاهده بیشتر
قانون

خلاصه مذاکرات جلسه علنی دوشنبه ۷ شهریور ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی

مشاهده بیشتر
قانون

نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع آیین نامه اجرایی تبصره ۱۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

مشاهده بیشتر
قانون

خلاصه مذاکرات جلسه علنی سه شنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی

مشاهده بیشتر
قانون

خلاصه مذاکرات جلسه علنی یکشنبه ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی

مشاهده بیشتر
قانون

قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

مشاهده بیشتر
قانون

لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

مشاهده بیشتر
قانون

طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

مشاهده بیشتر
قانون

نظر رییس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعلام عدم مغایرت تعدادی از تصویبنامه های هیات وزیران با قوانین

مشاهده بیشتر
قانون

طرح ارتقاء نظام تولید از طریق اصلاح نظام کارشناسی رسمی دادگستری

مشاهده بیشتر
آیین نامه

نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص عدم مغايرت 25 تصويب نامه بررسي شده در هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين

مشاهده بیشتر
قانون

قانون اصلاح قانون صدور چک

مشاهده بیشتر
قانون

دستورالعمل قوه قضائيه در خصوص نحوه دفاع از دعاوي طرح شده عليه قوه قضائيه

مشاهده بیشتر