لیست قوانین

قانون مورد نظر خود را جستجو کنید
نوع
موضوع
قانون
مالیات 1401/10/12

بخشنامه موضوع اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم

مشاهده بیشتر
قانون
مالیات 1401/09/02

بخشنامه درخصوص اطلاع رسانی درج شماره اقتصادی جدید مودیان مالیاتی در صورتحسابهای فروش کالا و ارائه خدمات از ابتدای مهر ماه ۱۴۰۱

مشاهده بیشتر
قانون
مالیات 1401/08/07

رای شماره ۱۱۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عبارتی از نامه شماره ۲۳۲/۸۱۱۵۳/د مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مشمول مالیات بر درآمد حقوق محسوب شدن برخی از پرداختی ها به کارکنان

مشاهده بیشتر
قانون
مالیات 1401/07/09

بخشنامه موضوع عدم شمولیت اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات موضوع بند ح تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

مشاهده بیشتر
قانون
مالیات 1401/06/27

رای شماره ۱۰۵۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد ۱ و ۷ دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم

مشاهده بیشتر
قانون
مالیات 1401/06/21

رأی شماره ۹۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق فراز پایانی نامه شماره ۲۳۲/۳۴۲۶۹/د مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

مشاهده بیشتر
قانون
مالیات 1401/06/21

رأی شماره ۹۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عبارت پنیر در نامه شماره ۲۳۳/۱۲۲۴۴/ص-۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور

مشاهده بیشتر
قانون
مالیات 1401/06/15

رأی شماره ۹۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق رأی شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۱۰-۱۴۰۰/۰۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور

مشاهده بیشتر
قانون
مالیات 1401/06/15

رأی شماره ۹۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق حکم مقرر در دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۳/۵۲۴-۱۳۹۳/۰۶/۲۲ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در حدی که متضمن شمول تسعیر ارز نسبت به مؤدیانی است که دارایی دارند و در موارد خرید ارز و عدم فروش و مصرف ارزهای خریداری‌ شده نیز مشمول مالیات بر درآمد می‌شوند.

مشاهده بیشتر
قانون
مالیات 1401/05/11

بخشنامه موضوع اصلاحیه ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴

مشاهده بیشتر
قانون
مالیات 1401/05/05

بخشنامه موضوع افزودن تعریف "سامانه ثبت بر خط معاملات" به آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم

مشاهده بیشتر
قانون
مالیات 1401/05/03

لایحه اصلاح تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰

مشاهده بیشتر
قانون
مالیات 1401/04/20

دستورالعمل موضوع ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم

مشاهده بیشتر
قانون
مالیات 1401/04/15

بخشنامه موضوع عدم الزام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص حقیقی بابت سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری

مشاهده بیشتر
قانون
مالیات 1401/04/08

اصلاح آیین نامه اجرایی جزء ۱۴ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده

مشاهده بیشتر
قانون
مالیات 1401/03/30

تصویبنامه درخصوص استفاده مرکز آمار ایران از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم

مشاهده بیشتر
آیین نامه
مالیات 1401/03/24

آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره ۱۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

مشاهده بیشتر
قانون
مالیات 1400/08/19

آيين نامه اجرايي تبصره (7) ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده

مشاهده بیشتر