about flasj

قانون ثبت شرکت ها 1340

نوع قانون
موضوع ثبتی
تاریخ تصویب

تاریخچه

مقدمه
اصلاحیه طرح اصلاحی آئین‌نامه ثبت شرکتها مصوب1340 شماره1942/86/1 27/2/1386 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست تصویرنامه شماره 5937/1 ـ 22/6/1386 معاونت محترم قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به همراه یک نسخه اصلاحیه طرح اصلاحی آیین‌نامه ثبت شرکتها مصوب 1340 حاوی 10 ماده و 3 تبصره که در تاریخ 24/2/1386 به تأیید و تصویب ریاست محترم قوه قضاییه نیز قرار گرفته، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ عبدالرضا ایزدپناه شماره5937/1 22/2/1386 حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی دامت‌برکاته ریاست معظم قوه قضائیه احتراماً به استحضار عالی می‌رساند در پی تأکیدات مقام معظم رهبری جهت اجرای دقیق و همه‌جانبه اصل 44 قانون اساسی، از جمله حوزه‌های فعالیت این سازمان که می‌تواند در راستای اوامر مقام معظم رهبری، نقش برجسته ایفاء نماید، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی که از جنبه ثبت شرکتها نقش مهمی در هویت بخشی حقوقی به نهادهای اقتصادی و بالمآل ایجاد امنیت اقتصادی و جذب و پایدار ساختن سرمایه‌های سرگردان و از حیث مالکیت صنعتی نیز به لحاظ تأثیر شگرف مقولات مالکیت فکری همچون اقتصادی کردن اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، حمایت حقوقی از تجار و بازرگانان صاحب علائم تجاری، حمایت از نشانه‌های جغرافیایی کالا و تأثیر مستقیم آن برافزایش صادرات کالاهای غیرنفتی، تسهیل رقابت تجار ایرانی در بازارهای بین‌المللی و همچنین مفاهیم بکری نظیر منابع ژنتیک، فولکلور و دانش سنتی بر شناسایی و بهره‌برداری از منابع خدادادی و مواهب طبیعی و نیروهای انسانی خلاق و فکور و اثرگذاری مستقیم انکارناپذیر آن بر شناسایی و ایجاد منابع جدید جذب سرمایه و تحویل در حوزه‌های اقتصادی مورد شناسایی و اخیراً مورد توجه ویژه این سازمان قرار گرفته است لیکن در بررسی‌های کارشناسی به نظر رسید که حفظ تشکیلات فعلی اداره کل مزبور با واقعیات اجرایی همخوانی نداشته و جهت سرعت بخشیدن به اجرای منویات مقام معظم رهبری ضرورت دارد تا با تقسیم و تبدیل اداره کل فعلی به 2 اداره کل بتوان بالاخص در حوزه مالکیت صنعتی و نقش و جایگاه ویژه مالکیت معنوی در ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های خارجی، اقدامات جدید و قابل توجهی را سامان بخشید. لذا متعاقب پیگیری‌های این سازمان جهت انتزاع اداره مالکیت صنعتی از اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به موجب نامه شماره 194000/624 مورخ 29/11/1385 موافقت خود را با تشکیل 2 اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و اداره کل مالکیت صنعتی اعلام داشته که بدین لحاظ طرح اصلاحی آئین‌نامه ثبت شرکتها مصوب 1340 وزارت دادگستری جهت اجرای تشکیلات جدید نیازمند اصلاح می‌باشد. لذا پیش‌نویس اصلاحیه طرح مذکور تقدیم تا در صورت تصویب از تاریخ ابلاغ، موجبات تبدیل اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به 2 اداره کل فوق‌الذکر فراهم آید. معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ حسینعلی امیری اصلاحیه طرح اصلاحی آئین‌نامه ثبت شرکتها مصوب1340 نظر به قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین‌المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی مصوب 10 اسفند 1337 و قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به اصلاحات به عمل آمده در کنوانسیون مزبور مصوب 17 آبان 1377، ماده9 قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب خرداد 1310، مواد 23 و 45 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه 1310، مواد 11، 16، 17، 582 و 585 قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه 1311، آئین‌نامه ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری مصوب 1337 با اصلاحیه‌های بعدی، قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب 1376 و آئین‌نامه اجرایی آن مصوب 1378 هیئت وزیران، قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری‌های خارجی مصوب اسفند1380 و آئین‌نامه اجرایی آن مصوب 1381 هیئت وزیران، قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی مصوب بهمن 1383 و آئین‌نامه موضوع ماده 16 قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی مصوب 1384 رئیس قوه قضائیه و با توجه به ابلاغیه شماره 194000/624 ـ 29/11/1385 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موضوع تشکیلات تفصیلی اداره کل مالکیت صنعتی، مقرر می‌دارد:

اداره کل ثبت شرکتهای و مالکیت صنعتی وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تاریخ ابلاغ این مصوبه، به 2 «اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری» و «اداره کل مالکیت صنعتی» تبدیل می‌گردد.

اداره کل مالکیت صنعتی نیز دارای وظایف زیر خواهد بود: الف - ثبت علائم تجارتی، نشانه‌های جغرافیایی، اختراعات، نام تجاری، طرح‌ها و اشکال و مدل‌های صنعتی و نمونه‌های اشیاء مصرفی و دیگر مصادیق مالکیت صنعتی که نیازمند ثبت می‌باشد و ثبت تغییرات بعدی آن‌ها. ب - اجرای معاهدات و کنوانسیون‌های مرتبط با موضوعات مندرج در بند فوق که دولت جمهوری اسلامی ایران آنها را پذیرفته و به آنها ملحق شده و یا خواهدشد.

- مدیران ادارات کل مزبور، می‌توانند تمام یا بخشی از اختیارات خود را به معاونین و رؤسای ادارات تابعه تفویض نمایند.

- کارگروه مشورتی با حضور نمایندگان اداره حقوقی قوه قضائیه و وزارتخانه‌های دادگستری، امور خارجه، جهاد کشاورزی، بازرگانی، صنایع و معادن، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، به دعوت و ریاست مدیرکل مالکیت صنعتی در محل اداره کل مزبور تشکیل می‌شود.

اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در تهران و واحدهای ثبت شرکتها در ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها، در ثبت شرکتنامه، قائم مقام دفاتر اسناد رسمی می‌باشند.

اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری دارای وظایف زیر خواهدبود: الف - ثبت شرکتهای تجارتی و مؤسسات غیرتجارتی ایرانی حوزه تهران و تغییرات بعدی آن. ب - ثبت دفتر تجارتی و تغییرات بعدی آن. ج - پلمپ دفاتر تجارتی و غیرتجارتی حوزه تهران. د - ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران و تغییرات بعدی آن. ه- - ثبت موسسات خارجی در ایران و- تعیین نام شرکتهای خارجی و مؤسسات غیرتجارتی در شرف ثبت سراسر کشور.

ادارات کل مزبور حسب مورد برای اجرای مواد 6 و 7 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیرماه 1310 و همچنین رسیدگی به تقاضاهای ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری، عنوان شعبه مخصوص دادگاه عمومی تهران را داشته و نسبت به قبول یا رد اظهارنامه‌های مرتبط با موضوعات مندرج در مواد 2 و 3 این آئین‌نامه اتخاذ تصمیم خواهدنمود.

- اداره کل مالکیت صنعتی علاوه بر انجام وظایف قانونی محوله، موظف است در موضوع حمایت مالکیت صنعتی، با در نظر گرفتن احتیاجات و مقتضیات اوضاع اقتصادی و تعهدات بین‌المللی کشور، پیشنهادهای لازم و قانونی مرتبط را به کمک کارگروه مشورتی تهیه و به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه نماید.

- اداره کل مالکیت صنعتی دارای نشریه رسمی مرتبی خواهدبود که ضمن اطلاع‌رسانی مناسب درحوزه مالکیت معنوی، مشخصات اختراعات و نمونه‌های اشیاء مصرفی، طرح‌ها و اشکال و مدل‌های صنعتی، علائم تجاری و خدماتی، نشانه‌های جغرافیایی و سایر مصادیق مالکیت صنعتی ثبت شده و اسامی دارندگان گواهی‌نامه‌های مربوطه در آن منعکس خواهدشد.

وظایف اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری به استثناء بندهای «د» «ه-» «و» ماده 2 این آئین‌نامه، در کلیه واحدهای ثبتی خارج از حوزه تهران، توسط متصدی مخصوصی که از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می‌شود، انجام خواهدشد. این آئین‌نامه مشتمل بر 10 ماده و 3 تبصره به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در تاریخ... به تایید و تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است.