about flasj

مغارسه

منبع مطلب ترمینولوژی حقوق

توضیحات

قراردادی است به منظور کشت اشجار بی میوه (از قبیل سپیدار- بید- سرو- چنار) و یا نگهداری آنها که بین مالک زمین یا درختان با کارگر بسته می شود در مقابل حصه مشاع و اجرت دیگر (از قبیل اینکه شاخه های زائد و تراش متعلق به کارگر باشد)در پاره ای از ولایات آن را غارسی گویند.(جامع الشتات ص ۲۱۳-۳۰۱-۳۰۵-شرح لمعه-جلد اول)