about flasj

گواهی انجام کار

منبع مطلب ترمینولوژی حقوق

توضیحات

تصدیق حاکی از نوع کار و‌ تاریخ شروع و پایان کار که فاعل کار انجام داده است و از طرف مقامی که این کار برای او و تحت نظر او انجام شده داده می شود.