about flasj

ضریبه

منبع مطلب ترمینولوژی حقوق

توضیحات

در معانی ذیل به کار رفته است: الف- جزیه ب- آنچه که از عایدی ملک و یا کار گرفته شود مانند مالیات و نحو آن(عوارض) ج- مقداری روغن یا نتاج یا چیز دیگر که محافظ مواشی دیگران به صاحبان آنها می دهد تا در عوض سایر انتفاعات( پشم و شیر و غیره) متعلق به محافظ باشد.