about flasj

(مالکیت) ذمه

منبع مطلب ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

توضیحات

(فقه – مدنی) کسی که دارای حق ذمی می باشد خواه بستانکار باشد خواه بدهکار (مانند مالکیت بدهکار نسبت بذمه خود پس از ابراء از طرف بستانکار )نتیجه این مالکیت , سقوط ذمه است به همین جهت مالکیت ما فی الذمه در بند ششم ماده 264 ق – م یکی از اسباب سقوط تعهدات شمرده شده است.