about flasj

وسیله نقلیه فوق سنگین

منبع مطلب

توضیحات

انواع خودرو و ادوات مربوط است که توانایی حمل محمولات وزین با وزن ناخالص بالاتر از 40 تن و حجیم با حجمی با ابعاد مازاد بر اندازه‌های زیر را داشته باشد: طول 5/16 متر، عرض 6/2 و ارتفاع 5/4 متر. (بند 104 ماده 1 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/3/1384 هیئت وزیران)