about flasj

فرض(نصف ترکه)

منبع مطلب

توضیحات

فرض سه وارث نصف ترکه است: 1- شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفات اگرچه از شوهر دیگر باشد. 2- دختر اگر فرزند منحصر باشد. 3- خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتی که منحصربه‌فرد باشد. (ماده 899 قانون مدنی)