about flasj

ایفاء ناروا

منبع مطلب ترمینولوژی حقوق( ص100)

توضیحات

صور مختلف آن این است: الف)پرداخت دینی که واقعیت ندارد. ب)پرداخت دین به غیر بستانکار یا قائم مقام او ج)تادیه دین به وسیله غیر مدیون(ماده265-301-302 قانون مدنی)