اعاده دادرسی خاص

فاطمه منصوریان
مشاور: فاطمه منصوریان
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه اعاده دادرسی خاص نام دارد.اعاده دادرسی از این طریق، محدود به احکام نبوده و هر حکم یا قراری( به شرط قطعیت) اعم از اینکه از سوی دادگاه یا دادسرای عمومی و انقلاب یا نظامی صادر شده باشد و یا از سوی شوراهای حل اختلاف و یا دیوان عالی کشور می تواند موضوع بررسی و تجویز اعاده دادرسی قرار گیرد. برخلاف اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه محدود به مصادیق مصرح و خاصی نبوده بلکه تابع یک ضابطه عام است.

اعاده دادرسی

آیا به مشاوره بیشتری نیاز دارید؟
در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .