آرای قابل فرجام

وکیل الهه پیروزفر
مشاور: وکیل الهه پیروزفر
دکتر مصطفی السان السان ناظر علمی: دکتر مصطفی السان السان

آرای غیرقابل فرجام ذاتی

استثنائاً اگر حکم مستند به اقرار قاطع در دادگاه باشد نه اقرار به اسباب و دلایل بلکه منظور اقرار به مورد ادعای خواهان و یا مستند به رای یک یا چند کارشناس باشد که طرفین رای آنها را به طور کتبی قاطع دعوی قرار داده باشند و یا حق فرجام خواهی را از خود سلب نموده باشند، فرجام خواهی منتفی است. 

همچنین احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد و احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می شود در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد، این احکام هم قابلیت فرجام خواهی خود را از دست می دهند. 

 

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .