آرای قابل فرجام

وکیل الهه پیروزفر
مشاور: وکیل الهه پیروزفر
دکتر مصطفی السان السان ناظر علمی: دکتر مصطفی السان السان

احکام

الف)هرگاه از دادگاه بدوی حکم صادر شود فقط در ۲ مورد آن هم به شرطی که از آن حکم، درخواست تجدید نظر بعمل نیامده باشد فرجام خواهی میسر است. 

۱–دعاوی مالی که خواستۀ آن بیش از ۲۰ میلیون ریال باشد (نه بهای خواسته) یعنی خواسته هایی که فقط پولی هستند قابل فرجام هستند و خواسته هایی که مالی هستند و جزء غیر پولی می باشد قابل فرجام نیستند. 

۲–حکم راجع به اصل نکاح، طلاق، نسب، وقف، حجر، ثلث، حبس، تولیت

ب)احکام قابل تجدید نظر فقط در صورتی قابلیت فرجام خواهی را دارد که حکم راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف باشد اما دعوای ثلث و حبس و تولیت اگر دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد قابل فرجام خواهی نیست.

 

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .