فرجام خواهی

وکیل الهه پیروزفر
مشاور: وکیل الهه پیروزفر
دکتر مصطفی السان السان ناظر علمی: دکتر مصطفی السان السان

اثر درخواست فرجام در مهلت قانونی

درخواست فرجام، اجرای حکم را به تاخیر نمی اندازد:

۱-مگر اینکه محکوم به مالی باشد و در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجرای حکم از محکوم له تامین مناسب گرفته شود و حکم را به تاخیر بیندازد.

۲- یا اینکه اگر محکوم به غیر مالی باشد به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم، محکوم علیه تأمین مناسب دهد، و اجرای حکم را تا صدور رای فرجامی به تاخیر بیندازد.

 

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .