فرجام خواهی

وکیل الهه پیروزفر
مشاور: وکیل الهه پیروزفر
دکتر مصطفی السان السان ناظر علمی: دکتر مصطفی السان السان

نکاتی که باید در دادخواست فرجامی قید شود

در دادخواست باید نکات زیر قید شود.

الف–نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خواه، و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد. 

ب–نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خوانده.

ج–دادگاه صادر کننده رای و حکم یا قراری که از آن درخواست فرجام شده است.

د–تاریخ ابلاغ رای.

و–دلایل فرجام خواهی.

 

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .