مراجع رفع اختلاف بین کارفرما و کارگر

وکیل الهه پیروزفر
مشاور: وکیل الهه پیروزفر
دکتر مصطفی السان السان ناظر علمی: دکتر مصطفی السان السان

وظایف هيئت حل اختلاف استان

هیئت حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران استان، سه نفر نماینده ی کارفرمایان و سه نفر نماینده دولت (مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها) تشکیل می‌گردد (ماده ۱۶۰ ق. کار) . 

وظیفه اصلی هیئت حل اختلاف، رسیدگی به اعتراضاتی است که نسبت به آرای قابل اعتراض هیئت تشخیص به عمل می‌آید، رأی هیئت در این مورد قطعی و مانند آرای قطعی شده ی هیئت تشخیص، توسط اجرای احکام حوزه قضایی محل وقوع کارگاه مربوطه به مرحله ی اجرا گذارده می‌شود.

نکته مهم: آرای قطعی هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف، توسط اشخاص ذی نفع، تنها از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می‌باشد.

 

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .