تجدید نظر خواهی

وکیل الهه پیروزفر
مشاور: وکیل الهه پیروزفر
دکتر مصطفی السان السان ناظر علمی: دکتر مصطفی السان السان

آرای قابل تجدید نظر

آراء دادگاه بدوی در موارد زیر قابل تجدیدنظر می باشد:

احکام:۱-هرگاه خواسته (پول نقد یا بهای آن) متجاوز از سه میلیون ریال باشد.

۲-همه احکام صادر شده در دعاوی  غیر مالی قابلیت تجدید نظر دارند.۳-حکم راجع به متفرعات دعوا.

قرارها:قرارهای رد دادخواست، ابطال دادخواست، رد دعوا، سقوط دعوا،عدم استماع دعوا و عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.

 

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .