تجدید نظر خواهی

وکیل الهه پیروزفر
مشاور: وکیل الهه پیروزفر
دکتر مصطفی السان السان ناظر علمی: دکتر مصطفی السان السان

شیوه رسیدگی در دادگاه تجدید نظر

۱–مرجع تجدید نظر آرای دادگاههای عمومی و انقلاب هر حوزه ای، دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان می باشد. ۲–چنانچه دادگاه تجدید نظر در رای بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن خواسته که به اثبات رسیده و اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رای، آن را تایید خواهد کرد. ۳–دادگاه تجدید نظر هرگاه ادعای تجدید نظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی نقض می کند و خود دادگاه تجدید نظر، رای مقتضی صادر می کند. اما هرگاه دادگاه تجدید نظر قرار دادگاه بدوی را نقض کند آن را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می نماید. ۴-اگر دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را صالح تشخیص ندهد (چه صلاحیت محلی، چه صلاحیت ذاتی)،بنابر اطلاق ماده ۳۵۲ ق.آ.د.م رای را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه ذی صلاح می فرستد.

 

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .