تجدید نظر خواهی

وکیل الهه پیروزفر
مشاور: وکیل الهه پیروزفر
دکتر مصطفی السان السان ناظر علمی: دکتر مصطفی السان السان

آثار تقاضای تجدید نظر

۱-تجدید نظرخواهی، اثر تعلیقی بر اجرای حکم دارد مگر اینکه حکم در مورد دعوای تصرف عدوانی صادر شده باشد. ۲–تجدید نظر خواهی اثر انتقالی دارد یعنی به محض درخواست تجدید نظر، اصل پرونده با تمام جوانب کاری آن مثل درخواست تامین خواسته، دستور موقت، تصحیح رای در صلاحیت دادگاه تجدید نظر قرار می گیرد. ۳-استرداد دادخواست تجدید نظر خواهی هم در صلاحیت دادگاه تجدید نظر است و دادگاه تجدید نظر قرار ابطال دادخواست را صادر می نماید.

 

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .