کمیسیون ماده 100 شهرداری

وکیل فائزه دادگر
مشاور: وکیل فائزه دادگر
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

شکایت از رای کمیسیون ماده 100

به موجب تبصره 1 ماده 100 در موارد مزبور که قلع تأسیسات و بناهای احداث شده ضرورت داشته باشد به درخواست شهرداری، موضوع در کمیسیونی مرکب از نماینده وزارت کشور و یکی از قضات و یکی از اعضای انجمن شهر مطرح می‌گردد، کمیسیون به موضوع رسیدگی و اقدام به صدور رأی می‌نماید. این رأی ظرف ده روز قابل شکایت در کمیسیون تجدید نظر است. در واقع شکایت در شعبه‌ی دیگری از کمیسیون ماده 100 مورد رسیدگی و صدور رأی قرار می‌گیرد، رأی صادره قطعی و لازم الاجراست. البته به موجب بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، آرای قطعی کمیسیون ماده 100 منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها، در دیوان عدالت اداری قابل شکایت است.

 

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .