کمیسیون ماده 100 شهرداری

وکیل فائزه دادگر
مشاور: وکیل فائزه دادگر
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

تجاوز به معابر شهر

تخلف تجاوز به معابر شهر مذكور در تبصره 6 م 100 ق.ش زمانی تحقق پیدا می كند كه مالك بنا در هنگام نوسازی بر خلاف پروانه ساختمان و یا بدون پروانه و بدون رعایت بَرهای اصلاحی شهرداری عمل کرده و از حدود مصوب ملک تجاوز کند.

 

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .