فرجام تبعی

وکیل الهه پیروزفر
مشاور: وکیل الهه پیروزفر
دکتر مصطفی السان السان ناظر علمی: دکتر مصطفی السان السان

فرجام تبعی

زمانی که یک فرد (خواهان یا خوانده)در یک دعوا محکوم به شکست شود و دعوای او از موارد قابل فرجام باشد میتواند در موعد مقرر فرجام خواهی بنماید که فرجام اصلی نام دارد،حال اگر طرف مقابل که در دعوا پیروز شده است به بخشی از خواسته خود رسیده باشد نه به کل خواسته خود، در این صورت میتواند به تبع فرجام خواهی اصلی که طرف مقابلش انجام داده است او نیز فرجام خواهی کند.(نسبت به مابقی خواسته اش که رای نیاورده است)به این نوع فرجام خواهی، فرجام خواهی تبعی گویند.قابل ذکر است اگر فرجام خواه اصلی دادخواست خود را استرداد نماید، دادخواست فرجام تبعی هم رد میشود ولی اگر به دعوای فرجام خواهی اصلی رسیدگی شود و به هر دلیلی از طرف دادگاه محکوم به بی حقی شود ،این به معنای رد شدن فرجام خواهی تبعی نیست بلکه دادگاه مستقلا به آن رسیدگی می نماید و حکم صادر میکند.(به استناد مواد ۴۱۳-۴۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی)

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .