فرجام تبعی

وکیل الهه پیروزفر
مشاور: وکیل الهه پیروزفر
دکتر مصطفی السان السان ناظر علمی: دکتر مصطفی السان السان

هرگاه محکوم علیه و یا کسی که قرارِ دادگاه را صحیح نمی داند ، می تواند با تقدیم دادخواست در دادگاه صادر کنندۀ رای که ممکن است دادگاه بدوی یا تجدید نظر باشد فرجام خواهی بعمل آورد که مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است و به آن فرجام اصلی گویند اما اگر یک حکمی صادر شود که جزئاً به ضرر طرفین باشد و یکی از آنان درخواست فرجام اصلی را به موجب دادخواست بعمل آورد و طرف مقابل به تبع او فرجام خواهی کند به آن فرجام تبعی گویند.

فرجام تبعی

آیا به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص هستید؟
در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .