انواع استخدام در وزارت اطلاعات

وکیل فتانه الله داد
مشاور: وکیل فتانه الله داد
دکتر فاطمه قناد ناظر علمی: دکتر فاطمه قناد

ایثارگر هستم و منتظر تعیین وضعیت هستم

به استناد بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و بند (و) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند که نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی تمامی مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به صورت استخدام رسمی اقدام کنند، همچنین بر اساس بخشنامه تبدیل وضعیت و استخدام رسمی ایثارگران که به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است و همه دستگاه‌های مشمول قانون موظف هستند اقدامات لازم را برای تسریع در اجرای این منظور در چهارچوب دستورالعمل مشترک سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور انجام دهند.

ذی‌نفعان این تبدیل وضعیت عبارت از جانبازان، آزادگان، فرزند و همسر شهید، فرزند و همسر جانبازان دارای درصد جانبازی ۲۵ و بیشتر، فرزند و همسر آزادگان دارای مدت اسارت یکسال و بیشتر، فرزندان جانبازان دارای درصد جانبازی کمتر از ۲۵ درصد و فرزند آزادگان دارای مدت اسارت کمتر از یکسال، شخص رزمنده و فرزند و همسر وی با حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه یا حداقل هشت ماه حضور غیرداوطلبانه در جبهه و خواهر و برادر شهید به عنوان مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران هستند.

کلمات کلیدی وزارت اطلاعات
منابع قانون
در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .