مصوبه نقش زنان در انتقال میراث معنوی

وکیل فاطمه منصوریان
مشاور: وکیل فاطمه منصوریان
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

ابطال مصوبه

چنانچه خواهان ابطال مصوبه نقش زنان در انتقال میراث معنوی از طریق دیوان عدالت اداری هستید می بایست ادله شرعی و قانونی محکمه پسندی داشته باشید. پیشنهاد می کنیم درخواست خود را به ضمیمه مستندات قانونی و شرعی یا تحلیل جامع موضوع و تبیین جهات ابطال مصوبه، به همکاران ما در قرارگاه جهادی وزارت کشور(امور زنان) ارسال بفرمایید تا موضوع در کارگروه ویژه بررسی و نتیجه خدمت شما ارسال شود. در صورت ارزیابی مثبت کارگروه، همکاران حقوقی ما شما را در پیگیری درخواست همراهی خواهند نمود.

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .