مصوبه نقش زنان در انتقال میراث معنوی

وکیل فاطمه منصوریان
مشاور: وکیل فاطمه منصوریان
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

پیگیری اجرای مصوبه

مصوبه نقش زنان در انتقال میراث معنوی همچنان معتبر است و می توان خواهان اجرای آن شد. اما چنین مصوبه ای نیاز به همکاری نهادهای مردمی و سمن ها دارد. چنانچه شما توانایی پیگیری این موضوع را دارید، پس از ثبت نام در سامانه، می توانید از طریق مکاتبه با قرارگاه جهادی وزارت کشور (دریافت کننده مسئول امور زنان) خواهان همکاری در راستای پیگیری اجرای این مصوبه شوید.

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .