حفر چاه در محدوده قنات

جمال الدین تراز
مشاور: جمال الدین تراز
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

طبق قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361,12,16با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت نیرو می تواند اجازه حفر چاه يا قنات در حريم چاه يا قنات را صادر نمايد. ‌

با توجه به قانون فوق :

ماده ۱۶ - وزارت نيرو ميتواند قنات يا چاهي كه به نظر كارشناسان اين وزارتخانه باير يا متروك مانده و يا بعلت نقصان فاحش آب عملا مسلوب‌ المنفعه باشد، در صورت ضرورت اجتماعي به مالك يا مالكين احياء آنها را تكليف نمايد و در صورت عدم اقدام مالك يا مالكين تا يك سال‌ پس از اعلام، وزارت نيرو ميتواند رأساً آنها را احياء نموده و هزينه صرف شده را در صورت عدم پرداخت مالك يا مالكين از طريق فروش آب وصول‌ نمايد. همچنين ميتواند اجازه حفر چاه يا قنات در حريم چاه يا قنات فوق‌الذكر صادر نمايد. ‌

ماده ۱۷ - اگر كسي مالك چاه يا قنات يا مجراي آبي در ملك غير باشد تصرف چاه يا قنات يا مجرا فقط از نظر مالكيت چاه يا قنات و مجرا و براي‌ عمليات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملك ميتواند در اطراف چاه و قنات و مجرا و يا اراضي بين دو چاه تا حريم چاه و مجرا هر‌ تصرفي كه بخواهد بكند مشروط بر اينكه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود. ‌

تبصره- تشخيص حريم چاه و قنات و مجرا با كارشناسان وزارت نيرو است و در موارد نزاع، محاكم صالحه پس از كسب نظر از كارشناسان مزبور ‌به موضوع رسيدگي خواهند كرد.

نکته: با توجه به اینکه گاهی اوقات افراد تصور می کنند صِرف حفر چاه کنار قنات موجب مزاحمت در استفاده بهینه از اب قنات می شود و بر این اساس دعوی رفع مزاحمت از حق اقامه می کنند لذا باید بدانیم که حفر چاه در محدوده قنات اعم از اینکه این اقدام با مجوز یا بدون مجوز انجام شده باشد، در زمره مصادیق مزاحمت در حق نیست. از این رو طرح دعوای رفع مزاحمت از حق در این خصوص مستلزم صدور قرار عدم استماع دعوا است. البته چنانچه حفر چاه بصورت غیرمجاز صورت گرفته باشد، مدعی می تواند خواهان می تواند موضوع را گزارش نماید. لذا سامانه ارتباط مردمی (سجام) سامانه معرفی شده از طرف معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه، بستر مناسبی برای گزارش دهی در امور مشابه به حفر چاه غیر مجاز است.

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .