حفر چاه به دلیل خشکیدن قنات

جمال الدین تراز
مشاور: جمال الدین تراز
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

مستفاد از رای شماره 9409970955705277 تاریخ 1394/12/05 شعبه 7 تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری وفق ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب در صورتیکه قنات بایر یا متروکه یا مسلوب المنفعه گردد وزارت نیرو می تواند اجازه حفر چاه را صادر نماید و اساساً و مفهوما کلمه (می تواند) مفید در معنی تکلیف بوده و اختیار صرف و تجریدی از آن استنباط نمی گردد، چرا که با خشک شدن قنات چاره ای غیر از احیاء قنات و یا حفر چاه باقی نمی ماند.

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .