اخراج ثلث

موسسه حقوقی دانش محور تاراز
مشاور: موسسه حقوقی دانش محور تاراز
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

افراد ممکن است پیش از مرگ وصیتی کنند و قسمتی از اموال و دارایی خود را به اشخاص و افراد دیگری وصیت کنند. اما باید توجه داشت که از وصیتی که افراد انجام می دهند. تنها ثلث اموال آنها را در بر می گیرد و به موصی له یا کسی که به نفع او وصیت شده اختصاص پیدا می‌کند.

نظر به اینکه انسان پس از مرگ دیگر مالکیتی نسبت به اموال خود ندارد و اهلیت وی برای مالکیت اموال زایل می شود. طبق قوانین اموال متوفی به وراث او می رسد و مالکیت این اموال بین وراث تقسیم می شود. در این میان افراد حق دارند تا قبل از مرگ قسمتی از اموال خود را به غیر از وراث هم منتقل نماید. چنان چه شخص متوفی در زمان حیات خودش وصیتی برای فردی کرده باشد، وصیت تا ثلث اموالش را در بر می گیرد و شخص موصی له می تواند به واسطه وصیت نامه فقط تا ثلث اموال متوفی را مالک شود.

بعد از تعیین و تکلیف اموال و دارایی‌های متوفی که در اصطلاح حقوقی به آن تحریر ترکه گفته می شود. اگر شخص متوفی مالی را برای شخصی که در اصطلاح موصی له خوانده می شود ، وصیت کند بعد از تحریر ترکه ثلث اموال متوفی از ترکه متوفی خارج می شود تا به وصیت متوفی اعم از نقل و انتقال مال یا سپردن امور به شخص دیگری عمل شود و مابقی اموال متوفی در اختیار وراث قرار می گیرد.

زمانی ثلت ترکه متوفی به وراث تعلق می گیرد که متوفی به صورت کتبی وصیت نامه ای برانتقال ثلث اموال به دیگری کرده باشد. لازم به ذکر است که ابتدا باید ثلث ترکه از اموال متوفی خارج شود، سپس نوبت به وراث می رسد.

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .