اثبات وقفیت

موسسه حقوقی دانش محور تاراز
مشاور: موسسه حقوقی دانش محور تاراز
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

اثبات وقفیت همانند اثبات دعاوی دیگر با ادله عمومی از قبیل اقرار واقف یا دیگران و ارائه اسناد رسمی یا عادی و اقامه شهود و غیره امکان پذیر است. ممکن است اماراتی برخلاف این ادله عمومی وجود داشته باشد مانند اینکه مدعی سند مالکیت دارد و متصرف به وضع خود ادامه دهد.

اگر در باب وقف بودن ملکی اختلاف شود، مدعی وقف باید ثابت کند که ملک سابق، به وسیله وقوع عقد وقف و قبض آن تبدیل به وقف شده است. اثبات وقفیت مستلزم اثبات وقوع عقد به نحو صحت وحصول قبض می ­باشد. همچنین شرایط طرح دعوی اثبات وقفیت، تصرف در مال موقوفه و ادعای خلاف ادعای متصرف توسط فرد دیگر است.

 

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .