مطالبه ارش البکاره

نرگس علیشاهی
مشاور: نرگس علیشاهی
منا ابوفاضلی ناظر علمی: منا ابوفاضلی

می خواهم شخصا اقامه دعوا کنم

قبل از هر اقدامی جهت عدم مراجعه مکرر به دستگاه های قضایی و سهولت در آگاهی از روند جریان رسیدگی و برای دریافت و ابلاغ اوراق مربوطه لازم است در سامانه ثبت ثنا، ثبت نام انجام شود. در صورتی که شاکی در دادگاه کیفری ارش البکاره را مطالبه نکرده باشد، می تواند با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست خود مبنی بر مطالبه ارش البکاره را ثبت کند.

برای تنظیم دادخواست به نکات ذیل توجه نمایید:

شما به عنوان کسی که درخواست مطالبه ارش البکاره را دارید خواهان محسوب می شود و باید اطلاعات هویتی و آدرس خود را به طور کامل قید نمایید.

شخص یا اشخاصی که علیه آنان قصد طرح دعوا را دارید خوانده محسوب می شوند و در صورت امکان اطلاعات و ادرس آنها را در دادخواست درج نمایید.

موضوع خواسته: تقاضای صدور حکم محکومیت مبنی بر مطالبه ارش البکاره با جلب نظر کارشناس به انضمام کلیه خسارات از جمله خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و...

دلایل خود را به صورت کامل معرفی نمایید. دلایل شما می توانند هر چیزی باشد که ادعای شما را اثبات کند از قبیل: کپی مصدق مدارک پزشکی، کپی مصدق نظریه پزشکی قانونی، کپی مصدق دادنامه کیفری مبنی بر محکومیت خوانده و... همچنین شما می توانید در راستای اثبات ادعا خود تقاضای تحقیق و معاینه محل، استماع اظهارات مطلعین و استماع شهادت شهود ( مطلع کسی است که از امر مورد ادعا شما اطلاع دارد و شاهد کسی است که امر مورد ادعا شما را دیده است. اگر در میان دلایل خود به شهود استناد نموده‌اید اسامی شهود خود را کامل بنویسید. و به یاد داشته باشید هر زمان که به شهادت شهود نیاز بود، شهود می‌بایست در محضر مرجع احضار کننده حاضر شوند.) تقاضای کارشناسی و تقاضای استعلام از پزشکی قانونی را از مرجع قضایی بنمایید.

در قسمت شرح خواسته نیز خواسته خود را به طورکامل شرح دهید.

یادتان باشد که اصول مدارک خود را در دادگاه به همراه داشته باشید.

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .