مطالبه ارش البکاره

نرگس علیشاهی
مشاور: نرگس علیشاهی
منا ابوفاضلی ناظر علمی: منا ابوفاضلی

 ارش البکاره دیه ازاله (از بین بردن) پرده بکارت است که میزان آن در شرع معین نشده و دادگاه آن را با لحاظ نوع و آسیب پرده بکارت و تأثیر آن بر سلامت جسمی و روحی در مقایسه با دیه مقدّر(تعیین شده) تعیین می کند. (رضا آوان و دکتر عباسعلی سلطانی، جایگاه ارش البکاره، مهرالمثل و خسارت معنوی در زنای مطاوعی از منظر فقه با رویکرد نقد قانون مجازات اسلامی 92، ص 12). طبق قانون مجازات اسلامی 1392، ارش، ديه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنايت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه (کسی که جنایتی بر آن واقع شده) و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر کارشناس، میزان آن را تعیین میکند.  بکارت در لغت به معنای دوشیزگی است. اصطلاح دوشیزه، باکره يا عذرا در مقابل اصطلاح ثیبه استعمال میشود. ثیب در لغت به معنای زن يا مردی است که ازدواج کرده است و به زن ازدواج کرده ثیبه گفته میشود.  اصطلاح بکارت را با پرده بکارت نبايد يکی دانست؛ پرده بکارت پرده ای است که در مدخل واژن قرار دارد و در محیط خود به جدار واژن متصل است. بنابراين پرده بکارت بافت يا عضوی از بدن دختران است، در حالی که بکارت وصف دختری است که اين بافت را داراست.  بنابراین، ارش البکاره ديه و خسارت دوشیزگی دختر و يا مابه التفاوت باکره و ثیبه می باشد.( سید علیرضا میرکمالی و میرسید مهدی کاظمی، تبیین قاعده لا مهر لبغی در نظام حقوقی ایران، ص 76) هرگاه مردی بدون وجود رابطه زوجیت با اجبار و بدون رضایت دختر باکره به او تجاوز کند، مرتکب جرم شده است و می بایست ارش البکاره و مهرالمثل ( مهری است که به موجب قرارداد تعیین نشده بلکه بر حسب عرف و عادت و با توجه به وضع زن از لحاظ سن، زیبایی، تحصیلات، موقع خانوادگی و اجتماعی و غیر اینها و با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان معین می گردد.) را به صورت توامان پرداخت کند. (دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده، ص 184)

مطالبه ارش البکاره

آیا به دنبال طرح دعوای مطالبه ارش البکاره هستید؟
در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .