فسخ نکاح

خدیجه شکری
مشاور: خدیجه شکری
منا ابوفاضلی ناظر علمی: منا ابوفاضلی

می خواهم شخصا طرح دعوی کنم

برای فسخ نکاح الزامی به طرح دعوا در دادگاه نمی باشد و این حق می تواند شخصا مورد استفاده واقع شود و حضور در دادگاه جنبه اعلامی دارد . اما برای ثبت در دفاتر رسمی و هم چنین شناسنامه باید به دادگاه صالح که دادگاه خانواده می باشد مراجعه کرد ابتدا قبل از هر اقدامی جهت عدم مراجعه مکرر به دستگاه های قضایی و سهولت در آگاهی از روند جریان رسیدگی و برای دریافت و ابلاغ اوراق مربوطه لازم است در سامانه ثبت ثنا، ثبت نام انجام شود. و سپس اقدام به تنظیم دادخواست نمایید.

برای تنظیم دادخواست به نکات ذیل توجه کنید:

در قسمت خواهان نام و مشخصات و آدرس خود را قید نمایید.

در قسمت خوانده نام همسر خود را قید نمایید.

در ستون خواسته عنوان فسخ نکاح به علت.........(علت فسخ را) ذکر نمایید.

در قسمت دلایل و منضمات هر دلیل و مدرکی که ادعا شما را اثبات می کند از قبیل: سند نکاح که دال بر زوجیت شما می باشد، مدارک پزشکی و هر سند و مدرک دیگر را ذکر و به دادخواست ضمیمه نمایید. در راستای ادعا خود می توانید استعلام از پزشکی قانونی، استماع شهادت شهود و اظهارات مطللعین ( مطلع کسی است که از امر مورد ادعا شما اطلاع دارد و شاهد کسی است که امر مورد ادعا شما را دیده است. اگر در میان دلایل خود به شهود استناد نموده‌اید اسامی شهود خود را کامل بنویسید. و به یاد داشته باشید هر زمان که به شهادت شهود نیاز بود، شهود می‌بایست در محضر مرجع احضار کننده حاضر شوند.) تحقیق و معاینه محل را نیز از محضر دادگاه تقاضا نمایید.

در قسمت شرح خواسته، خواسته خود را به طور مشروح بیان نمایید.

 

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .