مطالبه مهریه

محمدرضا کی پور
مشاور: محمدرضا کی پور
منا ابوفاضلی ناظر علمی: منا ابوفاضلی

عوامل استقرار مهریه

1- نزدیکی: براساس ماده 1092 قانون مدنی رابطه زناشویی چه از طرق فرج و چه از راه مقعد موجب استقرار مهریه می شود و درصورت وقوع طلاق بعد از نزدیکی زن مستحق کل مهریه خواهد بود.

2- فوت هر یک از طرفین: مطابق بر نظر اکثریت فقهای شیعه در صورت مرگ هر یک از طرفین بعد از وقوع عقد و قبل از نزدیکی ، زن مستحق دریافت تمام مهریه می گردد و موضوع تنصیف مهریه( نصف شدن) بعد از وقوع عقد و قبل از نزدیکی فقط مخصوص انحلال عقد نکاح از راه طلاق است و شامل انحلال نکاح از طرق فوت یکی از طرفین نمی شود.

3-ارتداد زوج: ارتداد به معنی مرتد شدن است، مرتد شخصی است که از دین خارج شده. براساس نظر اکثر فقهای شیعه در صورت مرتد شدن زوج، زوجه به سرعت باید از او جدا شود در این حالت زوج مستحق تمام مهریه خواهد بود نه نصف آن.( بررسی فقهی حقوق خانواده- دکتر سید مصطفی محقق داماد- مرکز نشر علوم اسلامی-چاپ1400- صفحه 225-223)

 

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .