منع اشتغال زوجه

نرگس علیشاهی
مشاور: نرگس علیشاهی
منا ابوفاضلی ناظر علمی: منا ابوفاضلی

زوج این حق را دارد که در مواردی که شغل زوجه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد، به موجب حکم دادگاه او را از اشتغال باز دارد. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بکند. دادگاه در صورتیکه اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود، مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند. تشخیص اینکه شغل زن یا شوهر منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت همسر است یا نه، با دادرس است که باید در این زمینه به عرف رجوع کند. مثلا اگر شغل زن طوری باشد که به هیچ وجه نتواند در اداره امور خانواده و نگاهداری و تربیت اطفال همکاری کند و این شغل اختلال و نابسامانی در وضع خانواده پدید آورد، می توان گفت منافی مصالح خانوادگی است. همچنین اگر شوهر کارمند عالی رتبه دولت یا تاجری معتبر و زن بلیط فروش سینما باشد می توان گفت شغل زن با حیثیت شوهر سازگار نیست و دادگاه به درخواست شوهر باید زن را از اشتغال به این کار منع کند. (مختصر حقوق خانواده، دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسدالله امامی، سال 1396، ص 138)

منع اشتغال زوجه

آیا به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص هستید؟

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .