دادخواست استرداد لاشه چک

موسسه حقوقی دانش محور تاراز
مشاور: موسسه حقوقی دانش محور تاراز
دکتر فاطمه قناد ناظر علمی: دکتر فاطمه قناد

خوانده طی صورتجلسه مکلف به استرداد لاشه چک است

دادخواست بدون درخواست دستور موقت

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی “شهرستان محل اقامت خوانده”

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

خوانده محترم طی یک صورت جلسه مکلف گردید چک های متعلق به اینجانب را مسترد نماید لکن با وجود ارسال اظهارنامه قانونی به ایشان مبنی بر انجام تعهد مذکور ، متاسفانه از انجام این تعهد استنکاف نموده و موجبات نگرانی عمیق بنده را فراهم کرده است .

حالیه با عنایت به مراتب مارالذکر و مستند به مواد 619 و 620 قانون مدنی و و ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی در راستای ابطال و استرداد لاشه چک / چک ها مستدعی است دستور فرمایید رسیدگی شایسته را مبذول فرمایند.

باتجدید احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

 

دادخواست همراه با درخواست دستور موقت

ریاست محترم مجتمع قضایی “شهرستان محل اقامت خوانده”

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

خوانده محترم طی یک صورت جلسه مکلف گردید چک های متعلق به اینجانب را مسترد نماید لکن با وجود ارسال اظهارنامه قانونی به ایشان مبنی بر انجام تعهد مذکور متاسفانه از انجام این تعهد استنکاف نموده و موجبات نگرانی عمیق بنده را فراهم کرده است .

حالیه با عنایت به مراتب مارالذکر و مستند به مواد 619 و 620 قانون مدنی و و ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی در راستای ابطال و استرداد لاشه چک / چک ها مستدعی است دستور فرمایید رسیدگی شایسته را مبذول فرمایند.

همچنین مستند به مواد ۳۱۱ و ۳۱۸ قانون ایین دادرسی مدنی صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از کارسازی چک از سوی بانک مورد استدعا می باشد.

باتجدید احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

 

مدارک و الزامات مورد نیاز برای ثبت دادخواست فوق :

1-      مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

2-      همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه

3-      همراه داشتن اصل یا برابر اصل مدارکی که ثابت می کند چک نزد خوانده امانت است یا استحقاقی در داشتن آن ندارد.

4-      تصویر اظهارنامه درخواست استرداد لاشه ی چک

نکته : در نظر داشته باشید که دعوی استرداد لاشه چک و سفته ازجمله دعاوی مالی به حساب می آید و هزینه دادرسی باید  مطابق با مبلغ چک  پرداخت شود. در صورت عدم توانایی مالی در پرداخت یک جای هزینه آن می توان اعسار از پرداخت هزینه دادرسی انجام داد.

منابع
در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .