طلاق به درخواست زوج

سهند قربانی
مشاور: سهند قربانی
منا ابوفاضلی ناظر علمی: منا ابوفاضلی

به طور کلی طلاق هم می تواند از طرف مرد باشد و هم از طرف زن. مردان می توانند با مراجعه به دادگاه و دریافت گواهی عدم امکان سازش همسر خود را طلاق دهند . البته این امر مستلزم پرداخت تمام حق و حقوق قانونی زن و شرکت در جلسات مشاوره و داوری است . در نظام حقوقی ایران ، علاوه بر طلاق توافقی و طلاق از طرف زن ، طلاق از طرف زوج نیز می تواند انجام گیرد. مطابق مقررات قانونی سابق ، مردان می توانستند هر زمان که اراده می کردند و بدون ارائه هر گونه دلیل و مدرکی همسر خود را طلاق بدهند که با حکومت قانون جدید این رویه تغییر پیدا کرد. در قانون جدید به دلیل این که یک جانبه و بدون محدودیت بودن طلاق از طرف مرد آشفتگی هایی در نظم اجتماعی ایجاد می کرد، شرایطی برای طلاق از طرف مرد پیش بینی شده که موجب شد مرد پیش از اینکه بتواند از همسرش جدا شود  مراحلی را طی کند تا دادگاه به آن ها اجازه طلاق بدهد.

طلاق به درخواست زوج

آیا بدنبال کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص هستید؟

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .