مطالبه مهرالمثل

محمدرضا کی پور
مشاور: محمدرضا کی پور
منا ابوفاضلی ناظر علمی: منا ابوفاضلی

معیارهای تعیین مهرالمثل برای زن

مطابق ماده 1091 قانون مدنی برای تعیین مهرالمثل دادگاه باید به وضعیت زن توجه کند، بسیاری از معیارهایی که برای تعیین مهرالمثل در نظر گرفته می شوند عبارتند از : حیثیت و شئون خانوادگی، زیبایی، صفات و خصوصیات اخلاقی زن را نسبت به دیگر زنان شبیه به خودش و نزدیکان آن زن و همچنین باتوجه به شرایط معمول محل زندگی او. لازم به ذکر است که معیار های لازم برای تعیین مهرالمثل به موارد ذکر شده دربالا محصور نیست و موارد دیگری نیز می تواند معیار تعیین مهرالمثل قرار بگیرد. مهرالمثل را دادگاه باتوجه به نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می کند و زوج را الزام به پرداخت آن می نماید. (مختصر حقوق خانواده_دکتر سید حسین صفایی و اسدالله امامی، صفحه: 200-156 و بررسی فقهی حقوق خانواده- دکتر سید مصطفی محقق داماد- مرکز نشر علوم اسلامی-چاپ1400) 

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .