مطالبه خسارت

سهند قربانی
مشاور: سهند قربانی
منا ابوفاضلی ناظر علمی: منا ابوفاضلی

قانون برای امور مختلفی که باعث لطمه و ضرر به افراد دیگر باشد، جبران خسارت در نظر گرفته است . دعوای مطالبه خسارت از دعاوی حقوقی است. و پرداخت آن بر اساس قانون، یک تکلیف است. این تکلیف قانونی زمانی بر فرد واجب می شود که به صورت عمد یا سهو و یا بی احتیاطی عملی را انجام دهد که سبب ضرر به سایر افراد باشد، این ضرر می تواند زیانی باشد که در راستای سلامتی، مال، آزادی، حیثیت یا شهرت تجارتی یا هر حق دیگری باشد. دعوای مطالبه خسارت که در نتیجه مسئولیت مدنی برای اشخاص به وجود می‌آید در معنای وسیع، گاه به واسطه‌ قرار‌داد برای اشخاص ایجاد می‌شود که به الزامات ناشی از عقد یا مسئولیت قرار‌دادی معروف است و گاه بدون اینکه قرار‌دادی بین اشخاص وجود داشته باشد، یک شخص در مقابل شخص دیگر مسئولیت پیدا می‌کند. این شخص ملزم می‌شود که خساراتی را که وارد نموده، جبران کند که به آن الزامات خارج از قرار‌داد یا ضمان قهری گفته می‌شود. در مواردی نیز ممکن است شخص با ارتکاب رفتار مجرمانه‌ای مسبب ضرر و زیان به مجنی علیه یا ثالث باشد در این صورت شخص زیان‌دیده به‌عنوان «مدعی خصوصی» می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

 

مطالبه خسارت

آیا به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد مطالبه خسارت هستید؟

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .