لغو حضانت فرزند

ریحانه جاوند
مشاور: ریحانه جاوند
منا ابوفاضلی ناظر علمی: منا ابوفاضلی

خیر می‌خواهم طرح دعوی کنم

شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر اقامه دعوی نمایید

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .