افترا

موسسه حقوقی دانش محور تاراز
مشاور: موسسه حقوقی دانش محور تاراز
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

مجازات افترا

مجازات افترای قولی: به موجب ماده 697 قانون مجازات اسلامی که به وسیله قانون کاهش مجازات حبس تعزیری سال 99 اصلاح شده است، مجازات افترای قولی جزای نقدی درجه شش به میزان بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال خواهد بود. البته اگر آنچه که به دیگری نسبت داده شده است عنوان زنا و لواط نداشته باشد چرا که مجازات نسبت دادن زنا و لواط به دیگری تحت عنوان حد قذف هشتاد ضربه شلاق خواهد بود.

مجازات افترای عملی: به موجب ماده 699 قانون مجازات اسلامی مجازات افترای عملی 3 ماه تا 1/5 سال حبس خواهد بود.

مجازات جرم افترا در هر دو حالت (قولی یا عملی) با شکایت شاکی قابل تعقیب است و در صورت گذشت وی تعقیب و اجرای مجازات موقوف خواهد شد.

اگر شخصی به جرم افترای قولی و یا عملی محکوم شود با توجه به اینکه مجازات این جرائم درجه شش محسوب می شود محکومیت به آنها برای شخص سابقه کیفری نخواهد داشت. 

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .