اجبار

موسسه حقوقی دانش محور تاراز
مشاور: موسسه حقوقی دانش محور تاراز
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

یکی از شروط تکلیف و مسئولیت اختیار است.بنابراین عواملی که باعث زوال اختیار شوند مانع مسئولیت می شوند.اجبار و اکراه از موانع مسئولیت کیفری می باشند.
به موجب ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی بر اثر اکراه که قابل تحمل نباشد، مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد و در جرایم موجب تعزیر اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می شود.در جرایم موجب حدود و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می شود.

اجبار

مایلید با انواع اجبار آشنا شوید؟
در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .