عنصر قانونی پدیده مجرمانه

موسسه حقوقی دانش محور تاراز
مشاور: موسسه حقوقی دانش محور تاراز
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

قوانین لاحقی که به موجب آنها مجازات جرم ارتکابی تخفیف داده شود.

-قاضی اجرای مجازات موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادر کننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند.

-محکوم نیز می تواند از دادگاه صادر کننده حکم، تخفیف مجازات را تقتضا کند دادگاه صادر کننده حکم با لحاظ قانون لا حق مجازات قبلی را تخفیف می دهد.

-(در اقدامات تامینی و تربیتی ناظر بر اطفال بزهکار نیز ولی یا سر پرست طفل می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا کند.(بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی)

 

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .