عنصر قانونی پدیده مجرمانه

موسسه حقوقی دانش محور تاراز
مشاور: موسسه حقوقی دانش محور تاراز
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

قوانین لاحقی که به موجب آنها از رفتار سابق متهم جرم زدایی شود.

اگر حکم قطعی صادر نشده باشد←قانون لاحق قابل اعمال است.

اگر حکم قطعی صادر شده باشد به شرح ذیل است:

-اگر اجرا نشده دیگر اجرا نمی شود.

-اگر در حال اجرا باشد قرار موقوفی اجرا صادر می شود.

-اگر قبلا اجرا شده اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود.

( منبع: ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی)

 

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .